ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
14 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561 สถานที่: ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา: 14.10 - 15.10 น.
16 สิงหาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561 สถานที่: ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา: 13.00 - 14.00 น.
18 พฤษภาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561 สถานที่: ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา: 13.00 - 14.00 น.
23 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2560 สถานที่: ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา: 14.10 - 15.10 น.
15 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2560 สถานที่: ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา: 15.20 - 16.20 น.
30 สิงหาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2560 สถานที่: ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา: 14.10 - 15.10 น.
19 พฤษภาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2560 สถานที่: ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา: 11.20 - 12.35 น.
5 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 สถานที่: ห้อง พาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เวลา: 14.00 น.
7 มีนาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2559 สถานที่: ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา: 13.00 - 14.00 น.
28 พฤศจิกายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2559 สถานที่: ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา: 16.30 - 17.45 น.
20 ตุลาคม 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 สถานที่: ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เวลา: 14.00 น.
14 กันยายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2559 สถานที่: ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา: 14.10 - 15.10 น.
13 มิถุนายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2559 สถานที่: ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา: 14.10 - 15.10 น.
25 มีนาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2558 สถานที่: ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา: 14.10 - 15.10 น.