โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

  • ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100 ล้านบาท
  • ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบและตกแต่งงาน (Design & Build) อย่างครบวงจร (One-Stop-Shop Solution) ในงานตกแต่งภายใน (Interiors) งานแสดงสินค้า และนิทรรศการ (Exhibitions) การตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) และงานพิพิธภัณฑ์และสวนสนุก (Museums & Thematic Parks)

Kingsmen Myanmar Company Limited

  • ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200,000 USD
  • ประกอบธุรกิจออกแบบและตกแต่งงาน (Design & Build) ในงานตกแต่งภายใน (Interiors) งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions) และกิจกรรมการตลาด (Event) ภายใต้แบรนด์ Kingsmen แต่เพียงผู้เดียวในประเทศเมียนมาร์