ข้อมูลพื้นฐาน
บริษัท บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทธุรกิจ ให้บริการออกแบบและตกแต่งงาน (Design & Build) งานตกแต่งภายใน (Interiors) งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions) การตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) งานพิพิธภัณฑ์และสวนสนุกแนวคิด (Thematic Park & Museums) และธุรกิจงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม (Architecture & Engineering)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 122/4 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
เลขทะเบียนบริษัท 0107558000296
ทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท ชำระแล้ว 109,999,992 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ 219,999,984 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ปีที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 18 ธันวาคม 2558
รอบปีบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
Home Page www.kingsmen-cmti.com
โทรศัพท์ 02-735-8000
โทรศัพท์ - นักลงทุนสัมพันธ์ 02-735-8000 ต่อ 244
โทรสาร 02-735-8005