ข้อมูลพื้นฐาน
บริษัท บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทธุรกิจ ให้บริการออกแบบและตกแต่งงาน (Design & Build) อย่างครบวงจร (One-Stop-Shop Solution) ในงานตกแต่งภายใน (Interiors) งานแสดงสินค้า และนิทรรศการ (Exhibitions) การตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) และงานพิพิธภัณฑ์และสวนสนุก (Museums & Thematic Parks)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 122/4 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
เลขทะเบียนบริษัท 0107558000296
Home Page www.kingsmen-cmti.com
โทรศัพท์ 02-735-8000
โทรศัพท์ - นักลงทุนสัมพันธ์ 02-735-8000 ต่อ 244
โทรสาร 02-735-8005
ทุนจดทะเบียน 110 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว 100 ล้านบาท
มูลค่าพาร์ 0.50 บาทต่อหุ้น